Collection Shield

Den första kollektionen från Shieldmaid heter Shields, sköldar. Inspirationen är hämtad från kvinnliga äventyrare, modiga kvinnor som bar sköldar. Även om ingen idag bär runt på stora sköldar så kan det ibland vara bra att mentalt kunna sätta upp en sköld. Ett smycke från Shieldmaid blir påminnelsen om den mentala skölden. Antingen som ett skydd, eller som ett bevis på inre styrka.